เลขที่ อาคารเวิลด์เมดิก ซ.รามอินทรา 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์  0-2949-7816-20
โทรสาร   0-2949-7816-20 ต่อ 14
Call Center: 0-2949-7806  Website :::   www.9497806.com 
Email : worldmedic@worldmedic.com
Website:
www.worldmedic.com/ www.worldmedic.co.th


  No.1 Ramindra 42/1 WorldMedic Bldg. Ramindra Rd.
Kannayao  Bangkok 10230 Thailand.
Tel. 0-2949-7816-20
Fax. 0-2949-7816-20 Ext.14
Call Center 
0-2949-7806 
Call Center: 0-2949-7806  Website :::   www.9497806.com 
Email : worldmedic@worldmedic.com
Website:
www.worldmedic.com/ www.worldmedic.co.th

  Sales Service & Support:

Support on Holidays:
 MB1:085-121-4151 (Staff): SMS Available
 MB2:085-076-2828 (Staff): SMS Available
 MB
3:085-199-2291 (Staff): SMS Available
 MB4:080-060-0851 (Staff): SMS Available

E-mail: Sales@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13
Call Center : 0-2949-7806

  Business Coordinator:

Tel. (+66) 0-2949-7816-20 Ext. 11-13
Fax
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 14

E-mail: business_co@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 1

  Sales Support:

Tel.
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 11-13
Fax
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 14
E-mail: Sales@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13 or 24
Call Center : 0-2949-7806

  Technical Support:

Tel. (+66) 0-2949-7816-20 Ext. 13,17
Fax
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 14
E-mail: Support@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13 > Khun Muttana/ Khun Sayutee

  CRM & CSR:

Tel. (+66) 0-2949-7816-20 Ext. 11
Fax
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 14
E-mail: crm@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13 > Khun Sayutee

  Care Center: http://www.carecenter.worldmedic.com

  Global Contact:

WorldMedic Information & Technology Co., Ltd.
No.1 WorldMedic Bldg. Ramindra 42/1 Ramindra Rd.Kannayao  Bangkok 10230 Thailand.

Tel. 0-2949-7816-20 Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14
Call Center: 0-2949-7806 
Email: worldmedic@worldmedic.com
Website: www.worldmedicsoft.com

  Software Center: 
  Care Center: www.carecenter.worldmedic.com
  Training Center: www.training.worldmedic.com
  Document Center: www.manual.worldmedic.com
  Accessory Center: www.accessory.worldmedic.com
  Support Live Chat:

www.software.worldmedic.com/chat

  Buy Software & Accessory: www.mbmed.worldmedic.com

  Specific Website:  
  SmartDrugstore
  SmartClinic
  SmartVet
  SmartDentist
  SmartHospital
  SmartHospital-ivf
  SmartMC
  Care Center
  Call Center
  SmartDrugPrice
  Software Upgrade Center
  Facebook
     
 
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 

 

หน้าหลัก | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | ติดต่อสอบถาม

© Copyrights WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998 - 2020