งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมร้านขายยาภาคใต้  
  ชมรมร้านยาเชียงใหม่  
  งานชุมนุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2549 ครั้งที่1  
  งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 (ชมรมร้านยา)  
  งานประชุมสหกรณ์บริการร้านยาอุดรธานี  
  งานประชุมชมรมร้านยาปทุมธานี  
  งานออกบู๊ท CDEC HILLTON  
  งานประชุมหน่วยบริการกรุงเทพฯ ในการทำสัญญาจ้างให้บริการสาธารณสุข  
       
       
       
 

 

หน้าหลัก | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | ติดต่อสอบถาม

© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2015